Poľovnícka spoločnosť Lúčky

Poľovnícka spoločnosť Lúčky

IČO:

37811266

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Lúčky

Dátum vzniku:

27.03.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ul. Slobody 41, Lúčky, 03482

Okres:

SK0318 - Okres Ružomberok

Obec:

SK0318510815 - Lúčky

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený