Poľovnícka spoločnosť LIPTOV so sídlom v Čertižnom

Poľovnícka spoločnosť LIPTOV so sídlom v Čertižnom

IČO:

42073677

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LIPTOV so sídlom v Čertižnom

Dátum vzniku:

28.02.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čertižné 60, Čertižné, 06752

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520128 - Čertižné

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený