Poľovnícka spoločnosť Lindava

Poľovnícka spoločnosť Lindava

IČO:

34075542

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Lindava

Dátum vzniku:

08.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Píla, 90089

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508187 - Píla

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený