Poľovnícka spoločnosť LIMBA

Poľovnícka spoločnosť LIMBA

IČO:

31203779

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LIMBA

Dátum vzniku:

12.02.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lazy pod Makytou 156, Lazy pod Makytou, 02055

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228513300 - Lazy pod Makytou

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený