Poľovnícka spoločnosť LIESKOVEC - DAN

Poľovnícka spoločnosť LIESKOVEC - DAN

IČO:

36124478

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LIESKOVEC - DAN

Dátum vzniku:

15.10.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trenčianska 19, Nová Dubnica, 01851

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513440 - Nová Dubnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený