Poľovnícka spoločnosť LESOSTEP

Poľovnícka spoločnosť LESOSTEP

IČO:

35610930

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LESOSTEP

Dátum vzniku:

18.11.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poštová 9, Palárikovo, 94111

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503452 - Palárikovo

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený