Poľovnícka spoločnosť LAPOS

Poľovnícka spoločnosť LAPOS

IČO:

42305845

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LAPOS

Dátum vzniku:

06.03.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lúčna 891/2, Žiar nad Hronom, 96501

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D516589 - Žiar nad Hronom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený