Poľovnícka spoločnosť LACHOV

Poľovnícka spoločnosť LACHOV

IČO:

37990632

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LACHOV

Dátum vzniku:

23.12.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vajanského 28, Trnava, 91701

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506745 - Trnava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený