POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ KUKLOV

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ KUKLOV

IČO:

37985779

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ KUKLOV

Dátum vzniku:

27.01.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gbely 1389, Gbely, 90845

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504351 - Gbely

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený