Poľovnícka spoločnosť Krpáčovo

Poľovnícka spoločnosť Krpáčovo

IČO:

36083496

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Krpáčovo

Dátum vzniku:

25.11.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Michal na Ostrove 166, Michal na Ostrove, 93035

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501786 - Michal na Ostrove

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený