Poľovnícka spoločnosť KRÍŽ

Poľovnícka spoločnosť KRÍŽ

IČO:

42121639

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť KRÍŽ

Dátum vzniku:

03.07.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lipová 394, Lipová, 94102

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503321 - Lipová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený