Poľovnícka spoločnosť KREMIENOK

Poľovnícka spoločnosť KREMIENOK

IČO:

50106783

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť KREMIENOK

Dátum vzniku:

14.12.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Povina č. 315, Povina, 02333

Okres:

SK0314 - Okres Kysucké Nové Mesto

Obec:

SK0314509370 - Povina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov