Poľovnícka spoločnosť KOŠARISKÁ

Poľovnícka spoločnosť KOŠARISKÁ

IČO:

45029351

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť KOŠARISKÁ

Dátum vzniku:

06.08.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jánošíkova 47, Polomka, 97666

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508900 - Polomka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený