Poľovnícka spoločnosť KOČARNÍK so sídlom v Oľke

Poľovnícka spoločnosť KOČARNÍK so sídlom v Oľke

IČO:

42026881

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť KOČARNÍK so sídlom v Oľke

Dátum vzniku:

01.07.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oľka 190, Oľka, 06704

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520578 - Oľka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený