Poľovnícka spoločnosť KLENOVICA

Poľovnícka spoločnosť KLENOVICA

IČO:

30798167

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť KLENOVICA

Dátum vzniku:

14.09.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nejedlého 15, Bratislava - mestská časť Dúbravka, 84102

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529389 - Bratislava - mestská časť Dúbravka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený