Poľovnícka spoločnosť JEDĽOVNÍK Vrchteplá - Kostolec - Záskalie

Poľovnícka spoločnosť JEDĽOVNÍK Vrchteplá - Kostolec - Záskalie

IČO:

42145911

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť JEDĽOVNÍK Vrchteplá - Kostolec - Záskalie

Dátum vzniku:

12.10.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vrchteplá 50, Vrchteplá, 01705

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513784 - Vrchteplá

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený