Poľovnícka spoločnosť Jedľovina

Poľovnícka spoločnosť Jedľovina

IČO:

00624420

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Jedľovina

Dátum vzniku:

14.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Varín, Varín, 01303

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B518069 - Varín

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený