Poľovnícka spoločnosť Jedľová Hora

Poľovnícka spoločnosť Jedľová Hora

IČO:

42071747

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Jedľová Hora

Dátum vzniku:

02.02.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Priemyselná 8172/2A, Žilina, 01001

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517402 - Žilina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený