Poľovnícka spoločnosť JAVIRO S.G.I.

Poľovnícka spoločnosť JAVIRO S.G.I.

IČO:

42327075

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť JAVIRO S.G.I.

Dátum vzniku:

27.02.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Moyzesova 24, Michalovce, 07101

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522279 - Michalovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený