Poľovnícka spoločnosť Jarok

Poľovnícka spoločnosť Jarok

IČO:

37965263

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Jarok

Dátum vzniku:

04.06.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jarok 628/29, Jarok, 95148

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500356 - Jarok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený