POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ JALOVEC

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ JALOVEC

IČO:

42084342

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ JALOVEC

Dátum vzniku:

29.06.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ul. 8. mája 490/1, Svidník, 08901

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527106 - Svidník

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený