Poľovnícka spoločnosť JÄGER - Kopernica

Poľovnícka spoločnosť JÄGER - Kopernica

IČO:

42310580

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť JÄGER - Kopernica

Dátum vzniku:

21.10.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kopernica 137, Kopernica, 96701

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D516937 - Kopernica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený