Poľovnícka spoločnosť Ipeľ Malé Kosihy

Poľovnícka spoločnosť Ipeľ Malé Kosihy

IČO:

42333385

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Ipeľ Malé Kosihy

Dátum vzniku:

26.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

F. Rákócziho 72, Štúrovo, 94301

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503584 - Štúrovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený