Poľovnícka spoločnosť Hus divá - Gabčíkovo

Poľovnícka spoločnosť Hus divá - Gabčíkovo

IČO:

50108778

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Hus divá - Gabčíkovo

Dátum vzniku:

10.12.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bodíky 175, Bodíky, 93029

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211503461 - Bodíky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený