Poľovnícka spoločnosť Hrún Ostrov

Poľovnícka spoločnosť Hrún Ostrov

IČO:

42102693

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Hrún Ostrov

Dátum vzniku:

22.08.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Komárovská 24, Sobrance, 07301

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429523089 - Sobrance

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený