Poľovnícka spoločnosť HORÁR

Poľovnícka spoločnosť HORÁR

IČO:

37958704

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť HORÁR

Dátum vzniku:

02.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fraňa Kráľa 890/4, Žarnovica, 96681

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517381 - Žarnovica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený