Poľovnícka spoločnosť Háj

Poľovnícka spoločnosť Háj

IČO:

36078816

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Háj

Dátum vzniku:

18.07.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mazúrova 2, Skalica, 90901

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504815 - Skalica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený