Poľovnícka spoločnosť GRÚNE

Poľovnícka spoločnosť GRÚNE

IČO:

50373951

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť GRÚNE

Dátum vzniku:

27.05.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sklené č. 246, Sklené, 03847

Okres:

SK0319 - Okres Turčianske Teplice

Obec:

SK0319512605 - Sklené

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov