Poľovnícka spoločnosť GEMER

Poľovnícka spoločnosť GEMER

IČO:

42132002

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť GEMER

Dátum vzniku:

31.03.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Colnícka 12, Bratislava - mestská časť Rusovce, 85110

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529494 - Bratislava - mestská časť Rusovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený