Poľovnícka spoločnosť Gbely-lúky

Poľovnícka spoločnosť Gbely-lúky

IČO:

34072888

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Gbely-lúky

Dátum vzniku:

07.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kpt. Nálepku 838, Gbely, 90845

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504351 - Gbely

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený