Poľovnícka spoločnosť GALBAČKA

Poľovnícka spoločnosť GALBAČKA

IČO:

50042351

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť GALBAČKA

Dátum vzniku:

28.10.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nám. SNP 18, Banská Bystrica, 97401

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508438 - Banská Bystrica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený