Poľovnícka spoločnosť EJF

Poľovnícka spoločnosť EJF

IČO:

42416884

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť EJF

Dátum vzniku:

28.10.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cerovská 5, Šenkvice, 90081

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508250 - Šenkvice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený