Poľovnícka spoločnosť DUNA

Poľovnícka spoločnosť DUNA

IČO:

42123828

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť DUNA

Dátum vzniku:

11.05.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

SVP Nitra, Levická č. 15, Nitra, 94901

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený