Poľovnícka spoločnosť Dubovec

Poľovnícka spoločnosť Dubovec

IČO:

42279011

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Dubovec

Dátum vzniku:

20.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pod hájom 1088/53-37, Dubnica nad Váhom, 01841

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513016 - Dubnica nad Váhom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený