Poľovnícka spoločnosť Dubina

Poľovnícka spoločnosť Dubina

IČO:

42426499

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Dubina

Dátum vzniku:

17.03.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Iňa 30, Iňa, 93535

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502359 - Iňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený