Poľovnícka spoločnosť Drienčina

Poľovnícka spoločnosť Drienčina

IČO:

37984594

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Drienčina

Dátum vzniku:

01.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Beethovenova 6, Piešťany, 92101

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214507440 - Piešťany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený