Poľovnícka spoločnosť Dolinka

Poľovnícka spoločnosť Dolinka

IČO:

37855697

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Dolinka

Dátum vzniku:

09.06.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

P.Pazmaňa 49/3, Šaľa, 92701

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235504025 - Šaľa

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený