Poľovnícka spoločnosť Dolina- Hron

Poľovnícka spoločnosť Dolina- Hron

IČO:

45018448

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Dolina- Hron

Dátum vzniku:

02.11.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kuzmányho 5, Banská Bystrica, 97401

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508438 - Banská Bystrica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený