Poľovnícka spoločnosť Dlhá nad Kysucou-Turkov

Poľovnícka spoločnosť Dlhá nad Kysucou-Turkov

IČO:

31915001

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Dlhá nad Kysucou-Turkov

Dátum vzniku:

06.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dlhá nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou, 02354

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509167 - Dlhá nad Kysucou

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený