Poľovnícka spoločnosť Divé Husi Mužla

Poľovnícka spoločnosť Divé Husi Mužla

IČO:

42334781

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Divé Husi Mužla

Dátum vzniku:

14.06.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mužla 62, Mužla, 94352

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503401 - Mužla

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený