Poľovnícka spoločnosť DINGOV Hlohovec

Poľovnícka spoločnosť DINGOV Hlohovec

IČO:

42292590

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť DINGOV Hlohovec

Dátum vzniku:

06.03.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

pod Jašterom, P. O. BOX 6, Hlohovec, 92001

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213507032 - Hlohovec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený