Poľovnícka spoločnosť Diana - Welten

Poľovnícka spoločnosť Diana - Welten

IČO:

42156998

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Diana - Welten

Dátum vzniku:

29.12.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Báč 113, Báč, 93030

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501441 - Báč

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený