Poľovnícka spoločnosť DIANA Hlohovec

Poľovnícka spoločnosť DIANA Hlohovec

IČO:

42165938

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť DIANA Hlohovec

Dátum vzniku:

04.03.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ul. Timravy 41, Hlohovec, 92001

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213507032 - Hlohovec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Návrat na zoznamTlačiť PDF