Poľovnícka spoločnosť DEMIAN

Poľovnícka spoločnosť DEMIAN

IČO:

37952820

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť DEMIAN

Dátum vzniku:

29.03.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jalná 64, Trnavá Hora, 96611

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517313 - Trnavá Hora

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený