Poľovnícka spoločnosť DANICA

Poľovnícka spoločnosť DANICA

IČO:

37906011

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť DANICA

Dátum vzniku:

19.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trojičné námestie 191, Tvrdošín, 02744

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A510114 - Tvrdošín

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený