Poľovnícka spoločnosť CSR - Bystrá

Poľovnícka spoločnosť CSR - Bystrá

IČO:

37906721

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť CSR - Bystrá

Dátum vzniku:

19.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

M.R.Štefánika 1821, Dolný Kubín, 02601

Okres:

SK0313 - Okres Dolný Kubín

Obec:

SK0313509540 - Dolný Kubín

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený