Poľovnícka spoločnosť CSILIZ

Poľovnícka spoločnosť CSILIZ

IČO:

42286671

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť CSILIZ

Dátum vzniku:

14.09.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Budovateľská 598/14, Gabčíkovo, 93005

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501573 - Gabčíkovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený