Poľovnícka spoločnosť Chyndice

Poľovnícka spoločnosť Chyndice

IČO:

37967037

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Chyndice

Dátum vzniku:

25.10.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malé Chyndice 186, Malé Chyndice, 95154

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233556785 - Malé Chyndice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený