POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ ČERTIŽNÉ

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ ČERTIŽNÉ

IČO:

42081840

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ ČERTIŽNÉ

Dátum vzniku:

05.06.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čertižné 56, Čertižné, 06752

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415520128 - Čertižné

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený