Poľovnícka spoločnosť ČERENKOVA

Poľovnícka spoločnosť ČERENKOVA

IČO:

42219647

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ČERENKOVA

Dátum vzniku:

01.02.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Višňové 773, Višňové, 01323

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B518093 - Višňové

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený